INFORMACJE DLA RODZICOW - SP NIETKÓW

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE DLA RODZICOW

DLA RODZICÓW

INFORMACJA O PROPONOWANYCH  WARUNKACH UBEZPIECZENIA
NA 2018/2019 ROK

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019 w Szkole Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9.15. Po apelu wychowawcy zaprowadzą uczniów do kościoła na mszę św. Uczniowie z Lasek wracają autobusem o godzinie 11.10.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


ZEBRANIA Z RODZICAMI W
OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA
_________________________________________

ZEBRANIE Z RODZICAMI

GODZINA ZEBRANIA
I-III godz. 16:00
IV-VI 17:00

KONSULTACJE:
___DLA RODZICÓW__
SPRAWDZ TUTAJ


IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 26 września 2015 r. pod hasłem
"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!"czytaj więcej


INFORMACJE DLA RODZICÓW NA TEMAT
TPDDekalog dla rodziców i wychowawców:
1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu – dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie
w obecności innych osób.
6. Nie mów „zrobisz to, bo tak chcę" - jeśli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.
8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie
z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.
9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.


(„Konwencja o prawach dziecka" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
          20.11.1989 r
Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazaywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radośćią.

— Ronald Russell


Program „Szklanka Mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,

            Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.
       Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów i wychowanków klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców
i warzyw.
Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów i wychowanków klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców
i warzyw.


_________________________________________
DZIECI SZEŚCIOLETNIE

__________________________________________________________________________________________________________
Wskazówki Rady Pedagogicznej dla Rodziców
   NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE


1. Możesz pomóc swojemu dziecku wyrobić właściwe nawyki uczenia się, tak, by osiągało ono jak najlepsze wyniki w nauce.
2. Pierwsze pół godziny to najefektywniejszy czas nauki. Zadbaj, by twoje dziecko nauczyło się go przeznaczać na najważniejsze, najtrudniejsze zadania.
3. Im  wcześniej Twoje dziecko przystąpi do powtarzania lekcji po jej zakończeniu (oczywiście po pewnym odpoczynku), tym mniej będzie potrzebować czasu i wysiłku, by odświeżyć wyuczony materiał. Bez takiej szybkiej powtórki, już po kilku dniach będzie się musiało uczyć właściwie od nowa.
4. Aby nauka Twojego dziecka byłe efektywna, musi ono unikać bezmyślnego powtarzania materiału. Aby mu w tym pomóc, zadawał dziecku pytania dotyczące przeczytanego tekstu, proś o wyjaśnienie wybranych pojęć lub zjawisk, podanie do nich przykładu.
5. Pilnuj również, by Twoje dziecko dzieliło materiał, którego się uczy pod względem jego treści, a nie np. liczby stron.
6. Zadbaj, by Twoje dziecko uczyło się systematycznie. Przygotowania do klasówki lepiej rozpoczynać tydzień wcześniej i poświęcać na nie pół godziny dziennie, zamiast kilku godzin tuż przed sprawdzianem.
7. Zachęcaj dziecko, by powtarzając materiał z lekcji wykorzystywało różne techniki nauki: słuchanie, czytanie, przeglądanie notatek i pisanie.
8. Pozwól dziecku podkreślać najważniejsze informacje w tekście na kolorowo, szukać śmiesznych skojarzeń. Wszelkie tego typu rodzaju działania ułatwiają zapamiętanie nowych wiadomości.
9. Dopilnuj, by w miarę możliwości dziecko przerabiało kolejno po sobie przedmioty jak najmniej podobne do siebie.
10. Zadbaj o to, by dziecko pamiętało o przerwach w nauce. Pomóż mu nauczyć się dobrze odpoczywać.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego