KWIECIEŃ - SP NIETKÓW

Idź do spisu treści

Menu główne:

KWIECIEŃ

Z ŻYCIA SZKOŁY > ROK 2014/2015

W środę nasz oddział przedszkolny oraz klasa 1b udały się w odwiedziny do przedszkola w Laskach na wspólne spotkanie z myśliwym panem Adamem z Koła Łowieckiego Bór. Dzieci miały mozliwość zapoznać się z pracą myśliwego, obejrzeć eksponaty zwierząt leśnych i poznać ich tryb życia. Podczas wycieczki do lasu przedszkolaki i uczniowie mogli obejrzeć nory lisa i borsuka. Na koniec gospodarze przygotowali piknik z kiełbaskami, na którym dzieci miały możliwość się lepiej poznać i razem pobawić. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i czekamy na następne spotkanie.

Od grosika do złotówki… w naszej szkole.
Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki.” jest realizowany w naszej  szkole, kolejny rok z rzędu, tym razem przez uczniów klasy drugiej. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i  sposobach  unikania  różnych  ryzyk.
Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz  są  zachęcane  do  realizacji  zamierzonych  celów.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje  realizację  poszczególnych  zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka, w której rodzice pełnią rolę konsultantów. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse. Może w naszej szkole wychowamy przyszłych wspaniałych finansistów… Wszystko na dobrej drodze.TEATR PROFILAKTYCZNY W KLASACH I-IV I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
pt." MARYSIA GRZECZNISIA"


KLASA VI JUŻ PO SPRAWDZIANIE.

BYŁO DUŻO EMOCJ,  TERAZ CZEKAMY TYLKO NA WYNIKI.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego