ROK 2017 / 2018 - SP NIETKÓW

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK 2017 / 2018

Z ŻYCIA SZKOŁY > ROK 2017/2018

Sukcesy w konkursie recytatorskim

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem wystąpili w eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte.
Najpierw, w dniu 27 marca br., uczestniczyli w eliminacjach gminnych, które odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Na tym etapie konkursu naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro uczniów, zakwalifikowanych na podstawie pięknie wygłoszonych recytacji przez panie mgr Elżbietę Kozak, mgr Iwonę Smorąg i mgr Dagmarę Łazutę. Byli to: Marysia Jędraszek z kl. II, Zosia Dolata i Szymon Młoduchowski z kl. III, Martyna Strumiłło z kl. IV a, Zosia Młoduchowska i Mateusz Biernacki z kl. IV b oraz Basia Stasiuk,  Justyna Wilczak i Beata Zaboklicka z kl. VII.  W Czerwieńsku wszyscy nasi reprezentanci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Pięknym słowem, żywo, ciekawie i starannie wypowiedzianym, a także kulturalną postawą godnie reprezentowali oni naszą szkołę. Owacje publiczności, które zebrali – były w pełni zasłużone. I chociaż konkurencja była bardzo liczna (61 uczestników) i silna (najlepsi z najlepszych w gminie) – aż troje spośród naszych mistrzów recytacji otrzymało nominacje do etapu powiatowego. Tymi szczęśliwcami okazali się: Szymon Młoduchowski (przygotowany przez panią mgr I. Smorąg), Martyna Strumiłło i Beata Zaboklicka (podopieczne pani mgr E. Kozak).  Uznanie w oczach jury zdobyła ponadto Zosia Młoduchowska, która z Czerwieńska wróciła z wyróżnieniem. Pozostali zaś reprezentanci otrzymali zasłużone i cenne dyplomy.
Kolejny etap, powiatowy, odbył się 10 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. W doborowym gronie najlepszych szkolnych mistrzów pięknej recytacji z całego powiatu nasi reprezentanci: Szymon, Martyna i Beata -  wypadli dobrze, zbierając za swoje występy zasłużone i głośne oklaski. Słychać i widać było staranne przygotowanie całej trójki przez opiekunów oraz efekty własnej pracy uczniów. I chociaż nikomu z naszych reprezentantów nie udało się awansować do finału wojewódzkiego, to możemy być dumni z ich występu. Gratulujemy!!!

Uczestniczymy w konkursie „Polska to moja ojczyzna”

Chętni uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły wzięli udział w konkursie pod hasłem „Polska to moja ojczyzna”. Konkurs został ogłoszony z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jego organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a patronat objęli Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Lubuski Kurator Oświaty.
Konkurs wśród uczniów rozpropagowała polonistka pani mgr Elżbieta Kozak, którą wsparła nauczycielka plastyki pani mgr Joanna Wojtaszek. Pod ich opieką kilkanaście uczennic naszej szkoły przygotowało piękne i pomysłowe prace – były to komiksy oraz jedna prezentacja multimedialna.
Cieszy, że w ten sposób, własną pracą – artystyczną i patriotyczną zarazem, włączyliśmy się w obchody upamiętniające odrodzenie wolnej Rzeczypospolitej.
Oto uczniowie, których prace zostały zgłoszone na konkurs: Elżbieta Pieńkosz (kl. IV a), Zofia Młoduchowska, Klaudia Zawiska (kl. IV b), Aleksandra Brzezińska, Wiktoria Cieślik, Jagoda Mackiewicz, Sandra Smuśkiewicz, Paulina Zawiska (kl. V), Martyna Gańko, Julia Pietraś, Wiktoria Sniegowska, Zuzanna Zielonka (kl. VI), Barbara Stasiuk (kl. VII).

Żegnaj ZIMO! A na Ciebie, WIOSNO, z utęsknieniem... czekamy!

Orkiestra zagrała, serca otworzyła! Zebraliśmy 4806,56 zł!

Jak co roku, społeczność naszej szkoły z uczestniczyła w finale (już 26.) Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło nam poinformować, że i tym razem zarówno uczniowie, jak i wspierający ich nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice nie zawiedli. Hojni okazali się także darczyńcy.
Na szczególne wyrazy uznania zasłużyli zwłaszcza wolontariusze i szkolni artyści. Wolontariusze z godnym podziwu zapałem rozdawali serduszka i zbierali środki na leczenie noworodków. Uczniom klasy VII – Basi Stasiuk i Marcelowi Jadczakowi – udało się w ten sposób zgromadzić 557,40 zł. A inne zespoły nie ustępowały w skutecznym wolontariacie – po przeliczeniu zawartości ich puszek łączna kwota zbiórki wzrosła do 2 618,55 zł. Na wysokości zadania stanęli też szkolni artyści. Publiczność z zachwytem podziwiała ich występy wokalno-taneczne. Gromadzona na szlachetny cel kwota zaś rosła i rosła. W końcu osiągnęła wartość 4 806,56 zł!
To był niewątpliwie dzień otwartych serc i hojnych dłoni. Oby ta życzliwość i dobroczynność towarzyszyły nam nie tylko od święta!  
  

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż, tuż!

Już wkrótce, 14 stycznia 2018 r., odbędzie się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem akcji będzie pozyskanie środków na leczenie noworodków.
Jest dobrą tradycją udział uczniów naszej szkoły w tym szlachetnym i pożytecznym przedsięwzięciu. Nie inaczej będzie i w tym roku, bo nasza młodzież ma wielkie, wrażliwe serca i nie pozostaje obojętna na potrzeby innych ludzi. Oby zapał, empatia i uśmiech naszych wolontariuszy i wolontariuszek były kluczami otwierającymi serca darczyńców!

"Przybieżeli do Betlejem"..., czyli szkolne jasełka

"English is fun" w świątecznym nastroju i pięknym wystroju

Rekolekcje adwentowe

Proszę, przepraszam, dziękuję... Dzień życzliwości w naszej szkole

Mikołajki

Podsumowujemy program "Bezpieczna+"

W okresie od września do grudnia br. nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie „Bezpieczna+”. Projekt realizowany był pod hasłem „W naszej szkole przyjaźnie i bezpiecznie” i obejmował liczne działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji społeczno-interpersonalnych.
W ramach działania „Bezpiecznie w drodze do szkoły” uczniowie zostali uwrażliwieni na zagrożenia związane nie tylko z ich codziennym dojściem czy dojazdem do miejsca nauki (i z powrotem), lecz także z bezpiecznym wypoczynkiem w czasie wakacji
albo ferii. A wiedzę tę zaczerpnęli z bardzo kompetentnego źródła – ich przewodnikami po bezpiecznym świecie byli przecież policjanci!
Podczas cyklu warsztatów zorganizowanych pod hasłem „Nie panikuj – ratuj życie” można było z kolei poznać i przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym – resuscytacji (o warsztatach z tego zakresu pisaliśmy już wcześniej). Sprawdzianem opanowania tej ważnej umiejętności był turniej o tytuł Mistrza Ratownika.
Podniesieniu samooceny i swoistej terapii emocjonalnej służyły z kolei warsztaty artystyczne „W pracowni garncarza – bezpiecznie po szkole – odkrywam świat”. W ramach tego działania uczniowie rozwijali twórcze podejście do pracy, doskonalili sprawność manualną, wyrażali w sposób kulturalny, artystyczny swoje uczucia.
Inną formą działań były zajęcia i wyjazdy organizowane pod hasłem „Z rowerem za pan brat”. W tym przypadku młodzież poznawała obowiązujące zasady oraz doskonaliła technikę bezpiecznej jazdy. Nagrodą za włożony trud były wycieczki rowerowe, podczas których można było nie tylko sprawdzić swe umiejętności, ale także delektować się urokami przyrody i architektury naszego regionu (a także polsko-niemieckiego pogranicza).
Współcześnie wielu młodych ludzi, w tym także uczniów szkół podstawowych, korzysta z Internetu. Nie dziwi więc, że w ramach projektu promującego bezpieczeństwo nie zabrakło także i akcji wyczulającej na zagrożenia czyhające w sieci. Zagadnieniu temu poświęcono „Dzień bezpiecznego Internetu”.
Ważną rolę w edukacji współczesnego człowieka odgrywa kształtowanie umiejętności społecznych i sprawnej komunikacji interpersonalnej. W trakcie warsztatów z tego zakresu uczniowie uczyli się empatii,  asertywności, panowania nad negatywnymi emocjami, współpracy w grupie, wzmacniania więzi koleżeńskich, otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby. Uzupełnieniem spotkań warsztatowych były zajęcia szachowe.
W trakcie gry uczniowie różnych klas nawiązywali bliższe kontakty, a ponadto uczyli się koncentracji, logicznego myślenia, przestrzegania zasad, sportowej postawy (bo i porażkę trzeba przyjąć ze spokojem, godnie i kulturalnie – podając dłoń zwycięzcy).
Trzeba na zakończenie dodać, że w przedsięwzięciu uczestniczyli nie tylko uczniowie, nauczyciele i wspierający szkołę przedstawiciele różnych instytucji, lecz także rodzice. Na załączonych do niniejszej informacji zdjęciach widać, z jakim zaangażowaniem wspierali oni swoje pociechy choćby podczas warsztatów ceramicznych...

Mamy ścieżkę zdrowia!

Z wielką radością informujemy o oddaniu do użytku nowego obiektu na terenie naszej szkoły - ścieżki zdrowia. Powstanie,  a zwłaszcza wyposażenie tej jakże potrzebnej przestrzeni rekreacyjnej było możliwe dzięki pomysłowi i zaangażowaniu grupy rodziców. Napisali oni wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany i dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w ramach projektu "Startuj z FIO" (realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" w Zaborze).  
Możliwość korzystania ze ścieżki zdrowia - to nie tylko forma urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego, lecz także szansa na pożyteczne, dobrze służące zdrowiu spędzenie czasu wolnego. Nie od dziś przecież wiadomo, że w zdrowym ciele - zdrowy duch. A przecież rzadko który rodzaj aktywności jest tak zbawienny dla zdrowia człowieka jak ruch na świeżym powietrzu. Zwłaszcza gdy jest to ruch na obiekcie specjalnie przystosowanym do ćwiczeń sprawnościowych.
Miejmy nadzieję, że aktywny wypoczynek - na przykład na ścieżce zdrowia - stanie się ulubionym sposobem spędzania czasu przez uczniów naszej szkoły. I że radosne zabawy oraz wymagające krzepy ćwiczenia zastąpią, choć częściowo, gry komputerowe czy surfowanie w Internecie.  

Uczestniczymy w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Czerwieńsku

W dniu 11 listopada jak nasz kraj długi i szeroki świętowano z okazji rocznicy wydarzenia bardzo ważnego dla naszego państwa. Minęło bowiem 99 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości - po 123 latach zaborów... Wprawdzie okres wolności nie trwał długo, bo niewiele ponad 20 lat; niemniej jednak tamten pamiętny listopadowy dzień 1918 roku na trwałe wpisał się w historię naszego narodu, zapoczątkowując tak wymarzony przez liczne pokolenia Polaków czas odrodzonej, niepodległej II Rzeczypospolitej.  W obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Czerwieńsku, uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy krótką relację z tego wydarzenia, przygotowaną przez panią mgr Elżbietę Kozak.

"My pierwsza brygada
Strzelecka gromada
Na stos!
Rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!
"

W ten szczególny dzień Poczet Sztandarowy PSP w Nietkowie w składzie: Mateusz Dubowski, Aleksandra Brzezińska, Paulina Zawiska,  reprezentował naszą szkołę na uroczystościach w Czerwieńsku. Po mszy w parafialnym kościele reprezentacyjny oddział wojska jednostki w Czerwieńsku  przeprowadził sztandary pod pomnik , gdzie zostały upamiętnione czyny Polaków, walczących o niepodległość naszej Ojczyzny. Tym wzruszającym momentom towarzyszyli  licznie przybyli mieszkańcy Gminy Czerwieńsk.


Warsztaty w Lubuskim Teatrze

Mistrzowie pięknego pisania szykujcie pióra! Szkolny konkurs kaligrafii ogłoszony!

Sztuka starannego, estetycznego pisania, zwana kaligrafią, nie jest dziś, w dobie komputerów i smartfonów, umiejętnością powszechnie opanowaną. Tym większy więc podziw należy się tym z nas, którzy potrafią przelewać swoje myśli na papier w sposób nie tylko poprawny, ale też piękny. Uczniowie, którzy chcieliby się sprawdzić w tej trudnej, trochę zapomnianej sztuce, będą mieli taką możliwość. Rusza bowiem szkolny konkurs pod hasłem "Szkolny Mistrz Kaligrafii".
Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach. Najpierw (do 20 listopada) odbędą się eliminacje - nauczyciele na podstawie uczniowskich zeszytów wytypują po troje uczniów z klas IV – VII. Następnie piętnaścioro wyróżnionych uczniów weźmie udział w półfinale (27 listopada), który wyłoni troje finalistów. Uczestnicy napiszą wówczas podyktowany im tekst. Zwieńczeniem rywalizacji będzie finał (10 grudnia), podczas którego nasi mistrzowie pióra zapiszą wskazany tekst prozy lub poezji oraz wylosowane litery lub cyfry. Po tej decydującej rozgrywce dowiemy się, kto okazał się najlepszy, komu przypadł zaszczytny tytuł "Szkolnego Mistrza Kaligrafii".
A jakimi umiejętnościami będzie się musiał wykazać nasz przyszły mistrz (i jego konkurenci)? Komisja konkursowa oceni (i doceni!):
staranność i oryginalność elementów graficznych (liter, znaków przestankowych), płynność pisma i estetykę połączeń literowych, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, estetyczny i przejrzysty układ całego tekstu, umiejętność ozdobnego zapisywania początkowych liter. Uczestnicy półfinałów i finału korzystać będą z piór (a także, przy zdobieniu początkowych liter - pisaków). Korektory - zabronione!

Strach się bać...? Halloween w naszej szkole

Nasze ręce mogą uratować czyjeś życie. Warsztaty z resuscytacji w naszej szkole

16 października br. w naszej szkole odbyły się zajęcia uczące resuscytacji, czyli przywracania krążenia i oddechu. Zdarza się, że u drugiej osoby następuje nagłe zatrzymanie krążenia krwi – ustaje praca serca, poszkodowany traci świadomość, przestaje oddychać. W takiej sytuacji potrzebna jest szybka i sprawna pomoc. Znajomość zasad udzielania takiej pomocy może uratować ludzkie życie...
Podczas zajęć pan mgr Bogdan Rubacha cierpliwie i dokładnie tłumaczył, jak nie stracić głowy, gdy drugi człowiek potrzebuje ratunku. Pokazywał, jak rękoma i oddechem przywracać czynności życiowe. Instruktora wspierali pani mgr Iwona Smorąg oraz uczennica klasy VII Basia Stasiuk. Basia zademonstrowała swoim koleżankom i kolegom prawidłowo przeprowadzoną resuscytację. Udowodniła, że za tym trudnym słowem kryje się bardzo ważna umiejętność,
którą można sprawnie opanować. I dzięki której możemy sprawić, że czyjeś serce znów żywo zabije...

Dzień Edukacji Narodowej

Strój barwny jak tęcza... Wrażenia ze spektaklu "Akademia Pana Kleksa" w Lubuskim Teatrze

W dniu 11 października 2017 r. uczniowie klas czwartych i piątej oraz ich wychowawcy pojechali do Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu "Akademia Pana Kleksa”, opartego na książce Jana Brzechwy, a wyreżyserowanego przez Jerzego Jana Połońskiego. Przedstawienie bardzo się spodobało młodym widzom z naszej szkoły. Wrócili z Zielonej Góry  pełni wrażeń, czemu dali wyraz w sprawozdaniu napisanym pod opieką pani mgr Elżbiety Kozak.  Oto obszerne fragmenty uczniowskiej relacji.

  Przedstawienie poruszało problem Adasia Niezgódki, któremu w życiu nic się nie udawało. Dlatego nieoczekiwanie trafił do fantastycznej szkoły przy ulicy Czekoladowej. Dzięki profesorowi Ambrożemu Kleksowi zyskał wiarę w siebie i poznał wielu przyjaciół. Poza tym doświadczył fantastycznych przygód. Mógł uczestniczyć w niezwykłych lekcjach geografii czy kleksografii. Poznał też niezwykłe sekrety nauczyciela. Kolejnym wątkiem był konflikt między Golarzem Filipem a Panem Kleksem. Zawistny Filip podstępnie zniszczył akademię z pomocą lalki – Alojzego. Kierowały nim zazdrość, egoizm i nienawiść. Na szczęście  na koniec Adaś wrócił do świata rzeczywistego i odzyskał wiarę w siebie, a Mateusz znalazł swój magiczny guzik.
   Aktorzy doskonale wcielili się w odgrywane role. Szczególne wrażenie wywarła na nas postać szpaka Mateusza. Aktorka Joanna Wąż poruszała się z gracją, naśladując ruchy ptaka. Poza tym pięknie śpiewała ze wspaniałą dykcją. Spodobała nam się też rola Adasia. Odgrywająca ją aktorka  pokazała gibkość w scenach tańca i ruchu, do tego wzruszała nas w wielu momentach.
  Kostiumy aktorów urzekły nas oryginalnym wykonaniem i kolorami. Najbardziej przykuł nasz wzrok strój Pana Kleksa. Był on barwny jak tęcza. Dopełnieniem całości była zachwycająca scenografia. Przy każdej scenie pojawiały się nowe elementy i rekwizyty. Szczególne wrażenie zrobiła na nas góra z krzeseł, lustrzane tło, podwieszane lampy i książki, wjeżdżające stoły i szafa, kuchnia Ambrożego.
   Jakość występu podniosły różne efekty świetlne, które przenosiły nas do krainy baśni. W pewnym momencie w tle pojawiały się olbrzymie obrazy zwierząt, a nawet strasznej lalki. Oczywiście nie obyło się bez muzyki i tańca. Jarosław Stanek ułożył świetną choreografię. Aktorzy musieli dużo ćwiczyć, żeby wykonać liczne układy taneczne. Dzięki nim widownia doskonale się bawiła. Zaskoczyła nas też efektowna mgła, która rozchodziła się po sali.
  Sztuka bardzo nam się podobała. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wiele się nauczyliśmy i dobrze się bawiliśmy. Niesamowite sceny na długo pozostaną w naszej pamięci. Na pewno jeszcze wrócimy do teatru.

Zabawy z tabliczką mnożenia

W dniu 6 października 2017 r. obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Poniżej zamieszczamy relację z tego wydarzenia, przygotowaną przez koordynatora akcji w naszej szkole panią mgr Anetę Bazylewicz.

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day) to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie, po długich wakacjach,  tabliczki mnożenia, a także uświadomienie, iż opanowanie tej umiejętności jest niezbędne w życiu codziennym. Tego dnia, poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie po to, by  propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie, niemal w każdej chwili – kiedy patrzymy na zegarek, wystukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić – dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.
W tym roku o przystąpieniu do akcji poinformowaliśmy rodziców i uczniów już 12 września, a tydzień później ogłoszone zostały konkursy związane z tabliczką mnożenia. Uczniowie przygotowali wspaniałe plakaty promujące akcję, a także rymowanki ułatwiające naukę trudniejszych przykładów. Przez cały tydzień podczas zajęć świetlicowych uczniowie „bawili się w mnożenie”, tj. układali puzzle, domino, rozwiązywali szyfrogramy, krzyżówki, korzystali z gier planszowych, wypełniali kolorowanki. Na lekcjach matematyki uczyliśmy się różnorodnych metod zapamiętywania tabliczki mnożenia oraz ćwiczyliśmy jej znajomość za pomocą programów komputerowych. Z kolei na zajęciach prowadzonych w ramach sekcji piłki nożnej odbyły się rozgrywki matematyczno-sportowe, podczas których wyłoniono „piłkarza matematyka”. Dużo emocji wywoływały „egzaminy” przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczestnicy, po zdanym teście, otrzymywali odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Tegoroczne odchody VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom naszej szkoły za piękne włączenie się w akcję, którą uważam za bardzo udaną. Jeżeli akcja ta sprawiła, że każdy z nas utrwalił sobie choćby jeden przykład tabliczki mnożenia – WARTO BYŁO!

                                                                                          Jesienny rajd rowerowy ze skarbami natury w tle

1 października 2017 r. grupa uczniów PSP w Nietkowie uczestniczących w projektach „Równać szanse” oraz „English is fun” wzięła udział w wycieczce do Łęknicy i Bad Muskau. Pierwszy etap podróży, do Łęknicy, młodzież odbyła autokarem. Następnie zaś skorzystała z zabranych na wycieczkę rowerów, przemierzając nimi (z obowiązkowymi kaskami na głowach!) trasę w Parku Mużakowskim oraz inne szlaki wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Przyjemnych wrażeń było co niemiara, gdyż Park Mużakowski to przepiękny teren, wpisany na listę dóbr Światowego Dziedzictwa UNESCO. A przecież oprócz delektowania się cudownymi krajobrazami i przemierzania trasy rowerem w programie wycieczki  były jeszcze inne atrakcje: zwiedzanie pałacu i jego okolic, ognisko, pieczenie kiełbasek...
Po pełnym przyjemnych doznań, urokliwych widoków, a w dodatku bardzo bezpiecznym rajdzie młodzież –  cała, zdrowa i szczęśliwa – wróciła w rodzinne strony. A po odpoczynku... zamarzyła być może o kolejnych wyprawach. A że w projektach z szansami i zabawą w nazwie marzenia lubią się spełniać – rowery i kaski niech będą pod ręką. Do zobaczenia na kolejnych trasach!

Bezpieczny przejazd, czyli... wycieczka rowerowa do Drzonowa

20 września 2017 r. uczniowie klasy szóstej naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Drzonowa, zorganizowanej pod hasłem „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga”. Oto krótka relacja z tego wyjazdu, przygotowana przez organizatorkę wycieczki panią mgr Anetę Bazylewicz.

Głównym celem wycieczki było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności podczas ruchu drogowego oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania się podczas jazdy rowerem, a także propagowanie postaw patriotycznych poprzez kontakt z eksponatami muzealnymi.
Wycieczka odbyła się do Drzonowa. Uczniowie klasy szóstej przed rajdem zostali poinformowani o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem oraz zagrożeniach wynikających z niestosowania się do przepisów. Tak przygotowani w wiedzę teoretyczną –  wyruszyliśmy o godz. 8:00 przećwiczyć ją praktycznie.

Był to przemiły wyjazd, radosny, a przede wszystkim bezpieczny. Dzieci zachowywały się bardzo odpowiedzialnie. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem. Uczestnikom i opiekunom dziękujemy za chwile radości i uśmiechu.


                                                                                             

Uczestniczymy w programie "BEZPIECZNA+"

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w rządowym programie „BEZPIECZNA+”. Projekt ten realizowany będzie pod hasłem „W naszej szkole przyjaźnie i bezpiecznie”.
Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
W ramach programu, który jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, podejmowane są  inicjatywy i działania ukierunkowane na  kształtowanie otwartości, tworzenie pozytywnego klimatu w szkole oraz poszerzenie jej możliwości edukacyjnych i wychowawczych w czasie wolnym.
Celem przedsięwzięcia są także: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
, tworzenie nowych możliwości edukacji  młodzieży.

NARODOWE CZYTANIE "WESELA" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

To było niezwykłe wesele. Bez tańców, lecz... z książką!
2 września br. w Bibliotece Publicznej w Nietkowie odbyło się czytanie urywków dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele". Wydarzenie to zrealizowane zostało w ramach "Narodowego Czytania" - cyklicznej ogólnopolskiej akcji społecznej, organizowanej od 2012 roku pod patronatem Pary Prezydenckiej. Cieszy, że w tegorocznej lekturze wybranego dzieła literatury polskiej uczestniczyli przedstawiciele różnych pokoleń naszej społeczności. Wśród czytających byli bowiem i uczniowie, i ich rodzice oraz nauczyciele. Na scenie występowali razem zarówno ci, którzy mieli szczęście urodzić się i dorastać w realiach wolnej Polski, jak i ci, którzy do dziś pamiętają i wspominają czasy narodowej niewoli, okupacji, wojny. A wszystkich połączyła literacka pasja oraz zamiar przybliżenia zebranym dzieła, które odegrało ważną rolę w dziejach narodowej kultury. Bo "Wesele" to nie tylko artystyczna relacja z autentycznej uroczystości, która odbyła się w listopadzie 1900 r. w podkrakowskich Bronowicach. To także opowieść o Polsce i Polakach, o wielkich narodowych celach i niewykorzystanych szansach, o wadach i zaletach różnych grup naszego społeczeństwa. Piękny wystrój oraz zaangażowanie czytających sprawiły, że świat stworzony na kartach dramatu Wyspiańskiego ożył i zauroczył... A także skłonił do refleksji nad współczesną Polską i przyszłością naszego państwa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego